Globala utbrott

Under 2014 orsakade respiratoriskt EV-D68 ett större utbrott i USA och Kanada. Från mitten av augusti till december 2014 diagnosticerades mer än 1400 personer, framförallt barn, med allvarlig luftvägssjukdom orsakad av EV-D68. Även fall med svår luftvägssjukdom och neurologiska komplikationer rapporterades. Under 2014-2015 påvisades även smittspridning av EV-D68 i minst 15 EU/EEA-länder, bland annat Holland, Tyskland, Norge, Storbritannien samt Sverige.

Allvarlig luftvägssjukdom och/eller neurologisk påverkan

Den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, sammanställde 2016 en riskbedömning avseende enteroviroser associerade till svår neurologisk sjukdom. I denna uppmanas till ökad medvetenhet om enterovirusinfektioner, särskilt vid fall med allvarliga kliniska symtom så som allvarlig luftvägssjukdom och/eller akut slapp myelit (ryggmärgsinflammation). Under hösten 2016 kunde ett antal fall med akut myelit påvisas i Sverige samtidigt som Karolinska sjukhuset påvisade en ökning av EV-D68 bland luftvägsprover. En sammanställning av klinisk bild och behandlingsstrategier för i USA verifierade fall under 2012 - 2015 finns här.

EV-D68 påvisas framför allt i luftvägsprov

Metodik för specifik påvisning av EV-D68 finns till vår kännedom vid Karolinska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus samt vid Folkhälsomyndigheten. EV-D68 kan i regel inte påvisas i likvor eller feces, utan påvisas främst i luftvägsprov. Rutindiagnostik för generell detektion av enterovirus/rhinovirus är positiv vid EV-D68 men särskiljer inte från övriga i gruppen varför EV-D68 måste begäras som en fördjupad analys. För analys av prov från barn med allvarlig luftvägssjukdom och/eller akut slapp myelit och laboratorieverifierad enterovirus/rhinovirus-diagnos vänligen kontakta Karolinska sjukhuset, Skånes Universitetssjukhus eller Folkhälsomyndigheten.

Om mikrobiologiska laboratorier önskar kontrollmaterial för EV-D68 kan detta tillhandahållas av Folkhälsomyndigheten.