Färre falskt positiva prov med direktagglutination

Vi analyserade 113 serumprov från 98 patienter, varav 28 patienter med visceral leishmaniasis och 4 med mucokutan leishmaniasis. Studien visade färre falskt positiva resultat med DA jämfört med IF.

Immunsupprimerade kan vara negativa i antikroppstest

Vissa immunsupprimerade patienter var negativa i antikroppstest med alla fem metoder som ingick i utvärderingen. För denna patientgrupp är det därför särskilt viktigt att alltid försöka detektera själva parasiterna med mikroskopi, PCR och odling vid utredning av misstänkt visceral leishmaniasis.

Vi har inte validerat de serologiska metoderna för latent infektion, som är svår att påvisa, men som vid senare immunsupression kan leda till reaktivering och olika former av klinisk sjukdom.

Läs mer

Sjukdomsinformation om leishmaniainfektion

Provtagningsanvisningar vid leishmaniasis (PDF, 199 kB)

Leishmaniasis - en bortglömd parasitsjukdom som gör sig påmind

Referens

Söbirk SK, Inghammar M, Collin M, Davidsson L (2018). Imported
leishmaniasis in Sweden 1993–2016. Epidemiology and Infection 1–8. https://doi.org/10.1017/S0950268818001309