Nu finns denna information samlad under en egen webbportal som nås från Folkhälsomyndighetens webbplats eller direkt på
http://www.folkhalsomyndigheten.se/slim.

På webbportalen redovisas vilka uppdrag NRL har för olika områden, inklusive kontaktuppgifter och provtagningsanvisningar för de mikrobiologiska laboratorierna i Sverige. Där presenteras även en uppdaterad och utvidgad förteckning över analyser vid landets kliniska mikrobiologiska laboratorier och referenslaboratorier.

Frågor om webbportalen hänvisas till slim@folkhalsomyndigheten.se.

Hans Gaines
SLIM förvaltare