Cystoisospora belli

Mikroskopisk påvisning av oocystor i feces efter Ziehl-Neelsen-färgning.

Analystyp
Indikation Diarré hos framför allt immunsupprimerade patienter från tropiska och subtropiska områden.
Provmaterial Formalin- eller SAF-fixerad feces.
Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Oocystor kan även upptäckas vid rutinundersökning av feces (cystor och maskägg).

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan