Analystyp
Indikation Misstanke om infektion med tarmparasit.
Provmaterial

Ofixerad, formalin-fixerad eller SAF-fixerad feces

Provtagnings­anvisningar

Läs på Referensmetodik, Kapitel 1. Feces

Transport Inga speciella krav.
Svarstid 1-3 dagar.
Ackrediterad Ja.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.

Anmälningspliktig enligt SML beroende på fynd.

Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Formalin/etylacetat-koncentrationsmetoden lämpar sig bäst för påvisning av cystor eller maskägg. Metoden är olämplig för påvisning av trofozoiter eftersom de koncentreras sämre. Metoden är inte heller användbar för påvisning av Dientamoeba fragilis då den saknar cystform. Dientamoeba-trofozoiter påvisas efter specialfärgning (Trikrom) av feces.