Plasmodium spp./Malaria (mikroskopi)

Mikroskopisk påvisning i tjock bloddroppe och -utstryk efter Giemsa färgning.

Analystyp
Indikation

Verifiering av arter, bestämning av parasitemi

Provmaterial

Redan granskat, Giemsa-färgat blod utstryk och/eller tjockdroppe

Provtagnings­anvisningar

Tjock droppe och utstryk skall göras senast 6 timmar efter provtagning.

Transport

Inga speciella krav

Svarstid 1-3 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Primärdiagnostik med Malaria-mikroskopi skall alltid betraktas som en akut undersökning och utförs inte rutinmässigt vid FOHM.