Analystyp
Indikation

Vid genetisk verifiering av resistensgener hos isolat med resistens mot karbapenemer.

Provmaterial Bakterieisolat i transportmedium.
Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket provmaterial isolatet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Om telefonsvar önskas anges telefonnummer och kontaktperson på remissen.

Transport
Svarstid Inom 5 till 10 dagar.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Avgiftsfri inom ramen för det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet. Mer om Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram.

Genotypisk detektion av resistensgener för ESBL-CARBA utförs med helgenomsekvensering.

Epidemiologisk typning: SNP-analys

Isolat som bedöms som relaterade får en nationell typbeteckning enligt den nomenklatur som Folkhälsomyndigheten definierat för ESBL.

Resultaten svaras ut i pappersform till insändande laboratorium och via SmiNet i de fall då det är befogat.

Svaret anger vilka analyser som utförts samt resultaten av de utförda analyserna. Provsvaret innehåller även en tolkning av resultaten.