Acinetobacter spp.

Helgenomsekvensering för påvisning av karbapenemresistens, epidemiologisk typning (helgenomsekvensering, SNP-analys).

Analystyp
Indikation

Vid resistensbestämning samt genetisk verifiering av resistensgener hos isolat med nedsatt känslighet/resistens mot karbapenemer.

Provmaterial Bakterieisolat i transportmedium.
Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket provmaterial isolatet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Om telefonsvar önskas anges telefonnummer och kontaktperson på remissen.

Ange på remissen om akutsvar önskas avseende fenotypisk verifiering av resistensmekanismen samt telefonsvar.

Transport
Svarstid Inom 5 till 10 dagar.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Avgiftsfri inom ramen för det mikrobiologiska nationella övervakningsprogrammet.

Genotypisk detektion av resistensgener för ESBL-CARBA utförs med helgenomsekvensering.

Epidemiologisk typning: SNP-analys

Isolat som bedöms som relaterade får en nationell typbeteckning enligt den nomenklatur som Folkhälsomyndigheten definierat för ESBL.

Resultaten svaras ut i pappersform till insändande laboratorium och via SmiNet i de fall då det är befogat.

Svaret anger vilka analyser som utförts samt resultaten av de utförda analyserna. Provsvaret innehåller även en tolkning av resultaten.

Gå till toppen av sidan