Pseudomonas spp

Helgenomsekvensering för påvisning av karbapenemresistens, epidemiologisk typning (helgenomsekvensering, SNP-analys).

Analystyp
Indikation

Vid resistensbestämning samt genetisk verifiering av resistensgener hos
isolat med nedsatt känslighet/resistens mot karbapenemer.

Provmaterial Bakterieisolat i transportmedium.
Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket provmaterial isolatet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Om telefonsvar önskas anges telefonnummer och kontaktperson på remissen.

Transport
Svarstid Inom 5 till 10 dagar.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Genotypisk detektion av resistensgener för ESBL-CARBA utförs med helgenomsekvensering.

Epidemiologisk typning: SNP-analys

Isolat som bedöms som relaterade får en nationell typbeteckning enligt den nomenklatur som Folkhälsomyndigheten definierat för ESBL.

Resultaten svaras ut i pappersform till insändande laboratorium och via SmiNet i de fall då det är befogat.

Svaret anger vilka analyser som utförts samt resultaten av de utförda analyserna. Provsvaret innehåller även en tolkning av resultaten.

SmiNet

Här anmäler behandlande läkare smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen.

www.sminet.se

Gå till toppen av sidan