Pseudomonas spp. (Molekylär typning)

Lyssna

Helgenomsekvensering för påvisning av karbapenemresistens, epidemiologisk typning (helgenomsekvensering, SNP-analys).

Indikation

Vid resistensbestämning samt genetisk verifiering av resistensgener hos
isolat med nedsatt känslighet/resistens mot karbapenemer.

Provmaterial
Bakterieisolat i transportmedium.
Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket provmaterial isolatet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Om telefonsvar önskas anges telefonnummer och kontaktperson på remissen.

Transport
Svarstid
Inom 5 till 10 arbetsdagar.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 308 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Avgiftsfri om isolat täcks inom ramen för det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet.

Mer om: Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram

Genotypisk detektion av resistensgener för ESBL-CARBA utförs med helgenomsekvensering.

Epidemiologisk typning: SNP-analys.

Isolat som bedöms som relaterade får en nationell typbeteckning enligt den nomenklatur som Folkhälsomyndigheten definierat för ESBL.

Resultaten svaras ut i pappersform till insändande laboratorium och via SmiNet i de fall då det är befogat.

Svaret anger vilka analyser som utförts samt resultaten av de utförda analyserna. Provsvaret innehåller även en tolkning av resultaten.