Analystyp
Indikation Vid övervakning, smittspårning eller utbrottsutredningar av livsmedelsburen smitta orsakad av Salmonella Typhimurium.
Provmaterial Renkultur av bakteriestam.
Provtagnings­anvisningar
Transport Isolat på transportsubstrat.
Svarstid Vid smittspårning/utbrottsutredning cirka 2-4 dagar, för övriga prov 2-3 veckor.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info