Analystyp
Indikation Vid klinisk misstanke om tularemi (harpest).
Provmaterial

Pinnprov (sårodlingspinne) från misstänkta sår, lymfkörtlar, BAL, vävnad, biopsi, aspirat. Blod i aerob blododlingsflaska.

Provtagnings­anvisningar

Aspirat transporteras lämpligast på en steril bomullspinne i transportsubstrat. Biopsier transporteras i steril koksalt. För att erhålla snabbare resultat från blod, rekommenderas att inkubera blododlingsflaskor på labbet och sedan skicka den larmade flaskan till Folkhälsomyndigheten.

Transport

Rumstemperatur. För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid 1-6 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

• Anamnestiska data, inklusive insjukningsdatum, provtagnings datum och eventuell utlandsvistelse, ska anges på remissen.
• Telefonsvar lämnas vid positivt prov, förutsatt att mottagarens namn och telefonnummer angivits.
• Resistensbestämning görs på begäran.
• Typning görs på begäran.