Analystyp
Indikation Vid verifiering av S. aureus som MRSA och påvisning av PVL-gener.
Provmaterial Renkultur av S. aureus i transportmedium.
Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen vilket provmaterial isolatet kommer från, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Transport
Svarstid 2-7 dagar
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. (MRSA)
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

I svaret anges om isolatet är meticillinresistent S. aureus, MRSA (mecA och nuc påvisade), eller meticillinkänslig S. aureus, MSSA (nuc men inte mecA påvisad), och om det är PVL-positivt eller PVL-negativt.

Telefonsvar lämnas på begäran.

Sjukdomsstatistik

Swedres-Svarm 2019