Analystyp
Indikation

Vid förfrågan om genotypisk analys av antiviral resistens Ganciklovir/GCV (Cymvene) och/eller Val-Ganciklovir/Val-GCV (Valcyte)-resistens, av Foskarnet/PFA (Foscavir) och/eller Cidofovir/CDV (Vistide)-resistens.

Provmaterial

CMV-positivt provmaterial, i första hand EDTA-blod (helblod).

Provtagnings­anvisningar

Volym: 400 µL.

Transport
  • Prov förvaras i kyl i väntan på transport.
  • Transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn).
  • Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.
  • För praktisk handledning se Packa provet rätt.
Svarstid 2-3 arbetsdagar.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Remiss med anamnes, tidigare/pågående behandling och kontaktuppgifter behövs för snabb handläggning.

Efterfrågas undersökning av GCV- och/eller Val-GCV-resistens så analyseras kinas-genen (UL-97).

Efterfrågas undersökning av PFA-och/eller CDV-resistens så analyseras polymeras-genen (UL-54).

Står inget angivet analyseras för båda generna.