Kolistinresistens, påvisning av mcr-gener (Resistensbestämning)

Lyssna

Helgenomsekvensering och SNP-analys för epidemiologisk typning för påvisning av mcr-gen, vilken är plasmidburen och kan ge upphov till kolistinresistens.

Indikation

Vid genetisk verifiering av resistensgen hos isolat med resistens mot kolistin.

Provmaterial

Bakterieisolat i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket provmaterial isolatet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Om telefonsvar önskas anges telefonnummer och kontaktperson på remissen.

Transport
Svarstid
Inom 5 till 10 arbetsdagar.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Se prislista (PDF, 296 kB)(Öppnas i nytt fönster)
Övrig information

Avgiftsfri inom ramen för det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet. Mer om Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram.

Genotypisk detektion av resistensgen för kolistinresistens utförs med helgenomsekvensering.

Epidemiologisk typning: SNP-analys

Resultaten svaras ut i pappersform till insändande laboratorium.

Svaret anger vilka analyser som utförts samt resultaten av de utförda analyserna. Provsvaret innehåller även en tolkning av resultaten.

För fenotypisk resistens skickas isolatet till referenslaboratoriet i Växjö.