Analystyp
Indikation

Vid genetisk verifiering av resistensgen hos isolat med resistens mot kolistin.

Provmaterial

Bakterieisolat i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar

Ange på remissen från vilket provmaterial isolatet isolerats, provtagningsdatum och övriga uppgifter av betydelse.

Om telefonsvar önskas anges telefonnummer och kontaktperson på remissen.

Transport
Svarstid Inom 5 till 10 dagar.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Avgiftsfri inom ramen för det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet. Mer om Mikrobiella och immunologiska övervakningsprogram.

Genotypisk detektion av resistensgen för kolistinresistens utförs med helgenomsekvensering.

Epidemiologisk typning: SNP-analys

Resultaten svaras ut i pappersform till insändande laboratorium.

Svaret anger vilka analyser som utförts samt resultaten av de utförda analyserna. Provsvaret innehåller även en tolkning av resultaten.

För fenotypisk resistens skickas isolatet till referenslaboratoriet i Växjö.