Analystyp
Indikation

Fr.o.m. v. 11 2016 t.o.m. v11 2017, helgenomsekvensering av C. difficile erbjuds kostnadsfritt för utredning av smittspridning av de särskilt utbrottsbenägna PCR ribotyperna 017 och 027.

Provmaterial

Isolat i transportmedium.

Provtagnings­anvisningar
Transport

Isolat i transportmedium i rumstemperatur.

Svarstid Sammanställning av svar utgår till insändaren inom 7 dagar efter ankomst till laboratoriet.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

Primärodling görs på lokalt laboratorium.

Misstanke om typ 017 eller 027 ska baseras på resultat av primärdiagnostiska analyser som kan särskilja dessa typer ex. vissa NAAT tester eller typning med MALDI-TOF.

I samband med helgenomsekvensering utförs också typning av C. difficile med PCR ribotypning då informationen ej kan extrapoleras från helgenomsdata.