Analystyp
Indikation

Vid misstanke om vaccinbiverkan efter varicellavaccination.

Provmaterial

Blåsmaterial i virocult medium eller liknande.

Provtagnings­anvisningar

Volym: om möjligt 200 µl

Transport

Prov förvaras i kyl i väntan på transport. Kan transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre transport (flera dygn). Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg. För praktisk handledning se Packa provet rätt.

Svarstid Två veckor. Om brådskande kan dock analysen utföras på två-tre arbetsdagar.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik.