Varicella zoster (Sekvensering)

Lyssna

Varicella zoster (sekvensering för särskiljning av vaccinstam och vildtypsstam).

Indikation

Vid misstanke om vaccinbiverkan efter varicella zoster-vaccination.

Provmaterial

Varicella zoster-positiva provmaterial som t.ex. blåsmaterial eller odlingskultur.

Provtagnings­anvisningar

Önskvärd provvolym: 400 µl. Prov tas med t.ex. Virocultrör eller liknade.

Transport

Prov kan transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre
transport (flera dygn). Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller
dag före långhelg.

För praktisk handledning, se Packa provet rätt.

Svarstid
10 Arbetsdagar. Om brådskande kan dock analyssvar lämnas inom två-tre arbetsdagar. OBS! Märk då remissen tydligt med ”brådskande”.
Ackrediterad
Nej
Anmälningspliktig enligt SML
Nej
Avgiftsbelagd
Nej
Övrig information

Med denna analys utförs inte primärdiagnostik av Varicella-Zoster infektion.