Analystyp
Indikation

Vid misstanke om vaccinbiverkan efter varicella zoster-vaccination.

Provmaterial

Varicella zoster-positiva provmaterial som t.ex. blåsmaterial eller odlingskultur.

Provtagnings­anvisningar

Önskvärd provolym: 400 µl. Prov tas med t.ex. Virocultrör eller liknade.

Transport

Prov kan transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre
transport (flera dygn). Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller
dag före långhelg. För praktisk handledning, se: Packa provet rätt (PDF, 792 kB)

Svarstid Två veckor. Om brådskande kan dock analyssvar lämnas inom två-tre arbetsdagar. OBS! Märk då remissen tydligt med ”brådskande”.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Med denna analys utförs inte primärdiagnostik av Varicella-Zoster infektion.