Analystyp
Indikation

Vid misstanke om vaccinbiverkan efter varicella zoster-vaccination.

Provmaterial

Varicella zoster-positiva provmaterial som t.ex. blåsmaterial eller odlingskultur.

Provtagnings­anvisningar

Önskvärd provvolym: 400 µl. Prov tas med t.ex. Virocultrör eller liknade.

Transport

Prov kan transporteras i rumstemperatur, dock helst i kyla vid längre
transport (flera dygn). Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller
dag före långhelg. För praktisk handledning, se Packa provet rätt.

Svarstid Två veckor. Om brådskande kan dock analyssvar lämnas inom två-tre arbetsdagar. OBS! Märk då remissen tydligt med ”brådskande”.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Nej.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Med denna analys utförs inte primärdiagnostik av Varicella-Zoster infektion.