Analystyp
Indikation

emm-typning av GAS görs vid epidemiologiska frågeställningar samt under perioder av utökad nationell övervakning av invasiva GAS- infektioner.

Provmaterial

Isolerad GAS-stam i transportmedium. Ange på remissen från vilket provmaterial stammen isolerats.

Provtagnings­anvisningar
Transport
Svarstid
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Vid invasiv sjukdom orsakad av GAS.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Primärodling görs på lokalt laboratorium.

Invasiva isolat typas gratis vid utökad nationell övervakning då de skickas tillsammans med ett specifikt övervakningsformulär.

Följesedlar

Betahemolytiska grupp A-streptokocker (GAS) - invasiv