Analystyp
Indikation

Mikrobiologisk övervakning av vaccinationsprogrammet rörande pertussis.

Provmaterial

Isolat i transportmedium alternativt nasofarynxprov som blivit PCR positivt.

Provtagnings­anvisningar
Transport

Isolat kan förvaras på rayonpinne i transportmedium (Amies kol). Förvaras i kyl i väntan på transport. Provmaterial förvaras i frys eller kyl i väntan på transport. Transporteras i rumstemperatur. Helst kylförvaring vid långvarig transport (flera dygn). Undvik om möjligt att skicka provet på fredagar eller dag före långhelg.

Svarstid Svar utgår inte till insändaren. Resultaten sammanställs och redovisas på hemsidan.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja.
Avgiftsbelagd Nej.
Övrig info

Bordetella pertussis kan delas in i 3 serotyper. Serotypning utförs med agglutinationsteknik i mikrotiterplatta.

Primärodling/PCR diagnostik utförs på lokalt laboratorium. OBS! Folkhälsomyndigheten utför inte primärdiagnostik

Vaccination mot pertussis ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.