Analystyp
Indikation Vid misstanke om rabies.
Provmaterial Saliv, hjärnmaterial (biopsi, obduktionsmaterial).
Provtagnings­anvisningar

Saliv samlas i provrör med cellodlingsmedium, mediumrör tillhandahas av Folkhälsomyndigheten. Hjärnmaterial läggs i lätt fuktad (koksalt) gasväv i steril provtagningsburk.

Transport Saliv och hjärnmaterial sändes omgående i kyltransportör till laboratoriet.
Svarstid Svar lämnas inom 36 tim efter provets ankomst till Folkhälsomyndigheten.
Ackrediterad Nej.
Anmälningspliktig enligt SML Ja. Anmälan till SmiNet.
Avgiftsbelagd Se prislista
Övrig info

Vid misstanke om rabies ska Folkhälsomyndigheten kontaktas före provtagning.