Enligt analyskatalogen är vissa sjukdomar anmälningspliktiga. Vad innebär det?

Enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255) ska vissa sjukdomar anmälas till landstingets smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten. Detta görs via Sminet.