Vem är betalningsansvarig för t.ex. zikaanalyser?

Remittent är betalningsansvarig dvs. inte Folkhälsomyndigheten, smittskyddsenheter eller privatperson.