Labdatanumret finns på fakturan för analysen och börjar med ÅR-XXXXX (t. ex 20-00001).

För att ytterligare säkerställa patientsäkerheten, korrekt fakturering och snabbare svarstider så uppmanar vi våra kunder att använda vår elektroniska remiss istället för traditionell pappersremiss.

Mer information om E-remiss & E-svar