Folkhälsomyndighetens vatten- och miljölaboratorium avvecklades den 1 december 2017

Folkhälsomyndighetens verksamhet av avgiftsfinansierade vatten- och miljöanalyser har varit välfungerande och bidrog till exempel med alla analyser av Cryptosporidium vid utbrotten i Östersund och Skellefteå under åren 2010-2011.

Folkhälsomyndigheten har under många år erbjudit avgiftsfinansierade vatten- och miljöanalyser. Under senare år har väl fungerande kommersiella aktörer etablerats och de analyser som Folkhälsomyndigheten erbjudit finns nu med något enstaka undantag även tillgängliga hos andra aktörer. Folkhälsomyndighetens vatten- och miljölaboratorium avvecklades därför den 1 december 2017. Detta innebär att vi efter avvecklingen inte längre utför analys av vatten- och miljöprov.

För framtida analyser hänvisar vi från den 1 december till andra befintliga vatten- och miljölaboratorium. Mer information om analyser finns tillgängliga på respektive företags hemsida. Den i landet för Folkhälsomyndigheten unika analysen för påvisning av kolifager i vatten kommer att erbjudas till andra vatten- och miljölaboratorium under hösten.

All övrig verksamhet kopplad till vattenfrågeställningar kvarstår. Myndigheten kommer även fortsättningsvis att typa isolat från patient-, vatten- och miljöprover vid legionellasmittspårningar. Från 1 december behöver därför isolat från vatten- och miljöprover samt isolat från patienter skickas till myndigheten. Detta eftersom vi inte längre kommer utföra analys av vatten- och miljöprover utan endast hantera isolat som tagits fram av annat laboratorium. Även vårt epidemiologiska arbete med legionella fortgår. Likaså kommer vattenrelaterade projekt som sker i samarbete med andra aktörer att fortlöpa som planerat. Analys av miljöprov med misstanke om avsiktlig spridning berörs inte av avvecklingen och utförs även framöver.

Vatten är en viktig komponent i folkhälsa och smittskydd och vi kommer även fortsättningsvis att sprida kunskap och ge råd kring hur vatten kan sprida sjukdomar.

Folkhälsomyndighetens vatten- och miljölaboratorium tackar alla kunder för gott samarbete genom åren.

Dela med e-post

Gå till toppen av sidan