För att typning ska kunna utföras måste bakterierna först isoleras. Detta sker vid lokalt laboratorium. Att isolera ehec, som är en toxinbildande E. coli, är utmanande. Vanliga E. coli, som är en del av normalfloran, har ofta samma kolonimorfologi och därför behövs selektiva medier. Olika serotyper av ehec ser olika ut på dessa medier, därför kan olika typer av medierna, som kompletterar varandra, behövas för att maximera möjlighet till isolering. Se vidare Ehec-diagnostik - från påvisning till isolering, 2018. Andelen isolerade ehec per år utgör 50-60 procent av de rapporterade fallen. Isoleringsfrekvensen kan variera mycket mellan olika laboratorier.

Varje kvartal sammanställs en rapport över resultaten från typningen av samtliga isolat som inkommit till Folkhälsomyndigheten. Typningsresultat för de isolat som erhållits från sjukdomsfall som drabbats av följdsjukdomen HUS finns även specifikt beskrivet i rapporterna. I varje års sista kvartalsrapport sammanställs typningsdatan för hela året.

Mikrobiell övervakning av ehec 2019 – en sammanfattning av året och kvartal 4. (PDF, 361 kB)

Senaste kvartalsrapporten

Mikrobiell övervakning av ehec 2020 – Kvartal 2 (PDF, 497 kB)

Tidigare kvartalsrapporter finns längst ner på sidan.

Läs mer

Isolering av ehec vid HUS - informationsbrev (PDF, 132 kB)

Ehec-diagnostik - från påvisning till isolering, 2018

Ehec-diagnostik vid svenska kliniska laboratorier 2015

Laboratorieanalyser molekylär typning och serotypning av ehec med helgenomsekvensering

Sjukdomsinformation om ehec