För att typning ska kunna utföras måste bakterierna först isoleras. Att isolera ehec bakterier är svårt på grund av att man letar E.coli bland andra E.coli där kolonimorfologin kan se likadan ut. Erfarenhetsmässigt så ligger den årliga andelen isolerade bakterier på ungefär 60 procent för samtliga mikrobiologiska laboratorier i landet. Variationen är dock stor mellan olika laboratorier gällande isoleringsfrekvens.

Hos bakterier som ger upphov till ehec-infektion finns två olika toxingener, shigatoxin 1 (stx1) och/eller shigatoxin 2 (stx2) och dessa gener kan ha olika subtyper, stx1a, c och d och stx2a-i. Den kliniska bilden vid ehec-infektion varierar men vissa stx-subtyper är mer associerade med svårare klinisk bild, t.ex. stx2a. Kopplingen mellan serotyp och stx-subtyp kan variera. Serotyp O121 har stx-profilen stx2a medan serotyp O26 kan ha stx-profilerna stx1a, stx2a eller stx1a + stx2a. En tydlig koppling mellan smittland och serotyp förekommer. Serotyp O111 detekteras enbart hos utlandsmittade medan serotyp O121 är inhemsk. För serotyp O157, som länge var den vanligaste serotypen, ligger kopplingen till inhemsk eller utlandssmitta istället på stx-subtyp. Majoriteten av inhemska O157 har stx-profilen stx2a eller stx2a + stx2c medan majoriteten av utlandssmittade O157 har stx-profilen stx2c.

Mer fördjupad information om lägesbilden i landet med avseende på serotyper, stx-subtyper, smittland och eventuella utbrottsutredningar kan läsas i kvartalsrapporterna nedan.

Kvartalsrapporter

Mikrobiell övervakning av ehec 2018 – Kvartal 3 (PDF, 310 kB)

Mikrobiell övervakning av ehec 2018 – Kvartal 2 (PDF, 233 kB)

Mikrobiell övervakning av ehec 2018 – Kvartal 1 (PDF, 227 kB)

Mikrobiell övervakning av ehec 2017 – Kvartal 4 (PDF, 357 kB)

Mikrobiell övervakning av ehec 2017 – Kvartal 3 (PDF, 280 kB)

Mikrobiell övervakning av ehec 2017 – Kvartal 2 (PDF, 268 kB)

Mikrobiell övervakning av ehec 2017 – Kvartal 1 (PDF, 309 kB)

Mikrobiell övervakning av ehec 2016 – Kvartal 4 (PDF, 492 kB)

Mikrobiell övervakning av ehec 2016 – Kvartal 3 (PDF, 202 kB)

Mikrobiell övervakning av ehec 2016 – Kvartal 2 (PDF, 191 kB)

Mikrobiell övervakning av ehec 2016 – Kvartal 1 (PDF, 208 kB)

Läs mer

Mikrobiell övervakning

Laboratorieanalyser Molekylär typning och serotypning av ehec med helgenomsekvensering

Sjukdomsinformation om ehec

Isolering av ehec vid HUS - Informationsbrev (PDF, 132 kB)

Ehec-diagnostik vid Svenska kliniska laboratorier 2015