För att typning ska kunna utföras måste bakterierna först isoleras. Detta sker vid lokalt laboratorium. Att isolera ehec, som är en toxinbildande E. coli, är utmanande. Vanliga E. coli, som är en del av normalfloran, har ofta samma kolonimorfologi och därför behövs selektiva medier. Olika serotyper av ehec ser olika ut på dessa medier, därför kan olika typer av medierna, som kompletterar varandra, behövas för att maximera möjlighet till isolering. Se vidare Ehec-diagnostik - från påvisning till isolering, 2018. Andelen isolerade ehec per år utgör 50-60 procent av de rapporterade fallen. Isoleringsfrekvensen kan variera mycket mellan olika laboratorier.

Varje kvartal sammanställs en rapport över resultaten från typningen av samtliga isolat som inkommit till Folkhälsomyndigheten. Typningsresultat för de isolat som erhållits från sjukdomsfall som drabbats av följdsjukdomen HUS finns även specifikt beskrivet i rapporterna. I varje års sista kvartalsrapport sammanställs typningsdatan för hela året.

Senaste kvartalsrapporten

Mikrobiell övervakning av ehec 2020 – Kvartal 4

Tidigare kvartalsrapporter finns längst ner på sidan.

Läs mer