Mikrobiologisk övervakning av ehec (Enterohemorragisk E. coli)

Ehec ingår i Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram. Typning sker med helgenomsekvensering. Alla isolat ingår i programmet, både från personer smittade i Sverige och utomlands. Smittspårningar och nationella utbrottsutredningar sker årligen i samarbete med andra myndigheter, där resultaten från typningen av isolat utgör värdefull och ofta avgörande betydelse.

För att typning ska kunna utföras måste bakterierna först isoleras. Detta sker vid lokalt laboratorium. Att isolera ehec, som är en toxinbildande E. coli, är utmanande. Vanliga E. coli, som är en del av normalfloran, har ofta samma kolonimorfologi och därför behövs selektiva medier. Olika serotyper av ehec ser olika ut på dessa medier, därför kan olika typer av medierna, som kompletterar varandra, behövas för att maximera möjlighet till isolering. Se vidare Ehec-diagnostik - från påvisning till isolering, 2018. Andelen isolerade ehec per år utgör 50-60 procent av de rapporterade fallen. Isoleringsfrekvensen kan variera mycket mellan olika laboratorier.

Varje kvartal sammanställs en rapport över resultaten från typningen av samtliga isolat som inkommit till Folkhälsomyndigheten. Typningsresultat för de isolat som erhållits från sjukdomsfall som drabbats av följdsjukdomen HUS finns även specifikt beskrivet i rapporterna. I varje års sista kvartalsrapport sammanställs typningsdatan för hela året.

Senaste kvartalsrapporten

Mikrobiell övervakning av ehec 2019 – Kvartal 2 (PDF, 62 kB)

Tidigare kvartalsrapporter finns längst ner på sidan.

Läs mer

Isolering av ehec vid HUS - informationsbrev (PDF, 132 kB)

Ehec-diagnostik - från påvisning till isolering, 2018

Ehec-diagnostik vid svenska kliniska laboratorier 2015

Laboratorieanalyser molekylär typning och serotypning av ehec med helgenomsekvensering

Sjukdomsinformation om ehec

  • Ehec-diagnostik: från påvisning till isolering

    Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

    Rapport som sammanfattar hur ehec-diagnostik bedrivs vid landets kliniska mikrobiologiska laboratorier, från påvisning till isolering. Syftet med rapporten…

Gå till toppen av sidan