Övervakning av mcr-genen sker genom kontroll för förekomst av genen hos samtliga till Folkhälsomyndigheten inskickade isolat med ESBL-CARBA respektive enterohemorragisk Escherichia coli (ehec) genom helgenomsekvensering (WGS). Från den 1 oktober 2017 införs helgenomsekvensering i det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet av samtliga isolat som visar nedsatt känslighet mot kolistin i syfte att tidigt upptäcka förekomst av mcr bland multiresistenta isolat med mål att ingen smittspridning av multiresistenta isolat med mcr ska ske i vården.

Läs mer

Plasmidmedierad kolistinresistens – Lägesrapport och förslag till fortsatt övervakning hos människa