Övervakning av kolistinresistens av mcr-typ

I november 2015 upptäckte kinesiska forskare en gen, mcr (mobile colistin resistance) som ger resistens mot kolistin. Genen är lokaliserad på ett överföringsbart element och den riskerar därmed att få en snabb spridning. Då kolistin ofta utgör det sista behandlingsalternativet vid infektioner med multiresistenta bakterier kan detta få allvarliga konsekvenser för sjukvården och det är därför viktigt att vi har kunskap om eventuell nationell spridning av denna resistensmekanism.

Övervakning av mcr-genen sker genom kontroll för förekomst av genen hos samtliga till Folkhälsomyndigheten inskickade isolat med ESBL-CARBA respektive enterohemorragisk Escherichia coli (ehec) genom helgenomsekvensering (WGS). Från den 1 oktober 2017 införs helgenomsekvensering i det nationella mikrobiella övervakningsprogrammet av samtliga isolat som visar nedsatt känslighet mot kolistin i syfte att tidigt upptäcka förekomst av mcr bland multiresistenta isolat med mål att ingen smittspridning av multiresistenta isolat med mcr ska ske i vården.

Läs mer

Plasmidmedierad kolistinresistens – Lägesrapport och förslag till fortsatt övervakning hos människa

Gå till toppen av sidan