Webbplatsen är en vidareutveckling av den tidigare bokserien (populärt kallade gula och grå böckerna). Här hittar du information om infektionsdiagnostik, metodik, agenslistor med mera.

Till webbplatsen Referensmetodik för laboratoriediagnostik

En översyn av webbplatsen pågår.