Datum:
8 april
Tid:
10.00 - 16.00
Plats:
Saturnus konferens, lokal Bellman
Ort:
Hornsgatan 15, Stockholm

Att med hjälp av tillgänglig statistik göra noggranna analyser av den lokala och regionala samhällsutvecklingen och skapa en förståelse för hur åtgärder från den egna verksamheten kan påverka utvecklingen är en viktig del av uppföljningsarbetet. Denna workshop handlar därför om:

 • Att vända känslan från att bli "utsatt för statistik" till att använda statistiken för förbättringar inom ordinarie styrning och ledning.
 • Att diskutera utmaningar när det gäller analyser av tillgänglig statistik och de gemensamma erfarenheter som finns när det gäller att hantera dessa.
 • Att presentera några befintliga verktyg för analysstöd, vad som är viktigt att tänka på och hur de kan användas i den egna organisationen.
 • Att diskutera viktiga frågor att arbeta vidare med när det gäller att mäta och förstå samtiden och framtiden.

Målgrupp

Målgrupp för workshopen är förtroendevalda, tjänstepersoner och andra verksamma inom offentlig sektor, civilsamhällets organisationer, näringslivet och akademin med särskilt intresse för uppföljning och analys av frågor som handlar om social hållbarhet.

Kostnad

600 kronor exkl. moms.

Information

För att kunna dra nytta av hela workshopen behöver du ta med dig en laddad bärbar dator till workshopen.

Vid anmälan ber vi dig ange några utmaningar som du tycker är kan vara knepigt vid analys av statistik/resultat.

Anmälan till kölistan

OBS! Fullbokad.
Anmäl dig här till kölistan

Åtgärder, Planering, Uppföljning och Analys

Program

 • 10.00 Mötesplats social hållbarhet
  Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten
 • 10.15 Analysera mera
  Utifrån frågor som workshopens deltagare har skickat in i förväg diskuteras och presenteras olika analysstöd presenteras.
  Elisabeth Skoog Garås, SKL, (workshopledare) tillsammans med Gunnar Gidenstam, SKL och Marcel Moritz, Huddinge kommun
 • 12.00 – 13.00 LUNCH
 • 13.00 Hälsoläget efter förutsättningar
  Presentation av ett nytt verktyg för analys och en gemensam övning tillsammans med Urban Janlert, Umeå universitet (med på film), Veronica Hermann, Region Gotland och Elisabeth Skoog Garås, SKL, (workshopledare)
 • 14.30 Kaffe
 • 15.00 Mät och förstå din samtid och framtid
  Gemensam diskussion om fortsatt inriktning för Mötesplats social hållbarhet när det gäller att mäta och förstå sin samtid och framtid
 • 15.45 – 16.00 Avslutning
  Jonas Frykman, SKL och Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten

Kontakt

Elisabeth Skoog Garås, Sverige Kommuner och Landsting, tfn 08-452 76 90
Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten, tfn 010-205 27 26