Datum:
8 mars - 9 mars
Plats:
Nacka Strandmässan
Ort:
Stockholm

Många av oss kan idag se fram emot ett friskare och längre liv med goda möjligheter att påverka vår livssituation. Men samtidigt ökar skillnaderna mellan olika grupper utifrån faktorer som uppväxtvillkor, utbildningsmöjligheter, integration, arbetsliv, hälsa och vård. Det är en oroande utveckling som kan innebära stora sociala och ekonomiska konsekvenser både för samhället och individen.

Med Forte Talks vill vi skapa en mötesplats för att diskutera vad forskningen kan bidra med och vilka politiska åtgärder behövs för att vi ska förbättra jämlikheten.

Arrangör: Forte