Deltagandet i Sverige ligger på mellan 71 och 90 procent, men siffrorna är inte fullt ut jämförbara. Ett lågt deltagande i vissa grupper riskerar att öka skillnaderna i hälsa. Det är framför allt tre grupper av kvinnor som uteblir oftare än andra: Kvinnor med låg utbildning, svag ekonomi eller av utländsk härkomst utgör majoriteten av de drygt 150 000 som aldrig kommer på de allmänna undersökningarna. Eftersom deras cancer upptäcks senare löper de också större risk att avlida i sjukdomen. I samband med rapporten ställer också BRO krav på åtgärder för att inkludera fler resurssvaga kvinnor i mammografiprogrammet.

Källa: Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer, MAMMOGRAFI, En rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO juni 2015