På Livsplats Sverige får du möjlighet att träffa, lyssna på och diskutera med ansvariga politiker från regering, riksdag, regioner/landsting och kommuner, de främsta forskarna och ledande företrädare för näringslivet, offentliga aktörer och ideella organisationer.

Bland de medverkande finns folkhälsominister Gabriel Wikström (S), internationelle folkhälsonestorn professor Johan Mackenbach, författaren Katrine Marçal, Moderaternas vice partiordförande Elisabeth Svantesson (M), med flera.

Läs mer på Livsplats Sverige

Kategori: Mötesplatsnyhet