Vid konferensen kommer en grupp med nordiska experter och forskare presentera sina resultat som bland annat bygger på intervjuer med kommuner och regioner i Danmark, Norge och Sverige.

Konferensen handlar om framgångsfaktorer när det gäller att gå från kunskap till handling och vilken roll som politiker, tjänstemän och forskarsamhället spelar för att åstadkomma minskade skillnader i hälsa.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Sundhedsstyrelsen och KL (Danmark), Helsedirektoratet och KS (Norge) samt Folkhälsomyndigheten och SKL (Sverige) med bidrag från Nordiska Ministerrådet och Socialstyrelsen i Danmark.

Det är ännu inte möjligt att anmäla sig till konferensen.

Kategori: Mötesplatsnyhet