Konferensen handlar om framgångsfaktorer när det gäller att gå från kunskap till handling och vilken roll som politiker, tjänstemän och forskarsamhället spelar för att åstadkomma minskade skillnader i hälsa.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Sundhedsstyrelsen och KL (Danmark), Helsedirektoratet och KS (Norge) samt Folkhälsomyndigheten och SKL (Sverige) med bidrag från Nordiska Ministerrådet och Socialstyrelsen i Danmark.

Läs mer om konferensen och boka in dig

Kategori: Mötesplatsnyhet