Datum för de tre mötena:

  • 23/9 kl. 15:00-17:00. Arbete och sysselsättning
  • 22/10 kl. 13:00-17:00. Case: Co-labs Lindängen
  • 25/11 kl. 8:00-9:15. Hur mäter vi sociala investeringar?

Seminarierna hålls i Malmö och är öppna för alla som är intresserade av folkhälsa, att möta samhällsutmaningar, medborgarinflytande och nya gränsöverskridande former för samarbete.

Läs mer på under "Förändringsarbete i praktiken: Hur gör vi för att uppnå jämlik hälsa?" Malmö högskola (länk borttagen)

Kategori: Mötesplatsnyhet