Kommuner, landsting och regioner har under flera år varit mycket aktiva i arbetet för minskade hälsoskillnader. Den nationella kommissionen för jämlik hälsa arbetar med hur hälsoklyftorna ska minskas och förslag kommer att presenteras under maj 2017. Även WHO prioriterar arbetet med jämlik hälsa högt.

Vid seminariet diskuteras hur arbetet med jämlik hälsa kan få större genomslag på lokal, regional och nationell nivå.

  • Vilken roll spelar respektive samhällsnivå i genomförandet?
  • Vad behöver ske för att arbetet med jämlik hälsa kan ta nästa steg?
  • Kan WHO:s arbete med ”soft skills” (mjuka färdigheter) bidra i förändringsarbetet?

Medverkar gör bland andra Olle Lundberg, ordförande i nationell kommission för jämlik hälsa, Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, Jesper Ekberg, folkhälsochef i Region Jönköpings län samt Margareta Forsberg, samordningschef Jämlikt Göteborg.

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar seminariet inom ramen för Mötesplats social hållbarhet.

Seminariet webbsänds!

Praktiska frågor

Datum: 5 december kl. 10.00 – 15.30

Plats: Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 26 Stockholm

Kostnad: 1000 kr/person (exkl. moms). Webbsändning kostar 450 kr/person (exkl. moms)

Målgrupp: Förtroendevalda, tjänstepersoner och andra verksamma inom social hållbarhet i offentlig sektor samt i civilsamhällets organisationer, branschorganisationer, näringslivet och akademin.

Anmälan: Seminariet är nu fullbokat!

Sista anmälningsdag: 25 november

Arrangör: Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (Mötesplats social hållbarhet)

Program

(kan komma att uppdateras)

09.30 Kaffe och registrering
10.00

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet

Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten

10.10

Introduktion: Hur kan förslagen från den nationella kommissionen få genomslag på lokal och regional nivå?

Samtalsledare: Jonas Frykman, SKL

10.15

Det handlar om jämlik hälsa!

Olle Lundberg, Ordförande i Nationell kommission för jämlik hälsa

10.50

Vägen mot genomförandet av Agenda 2030 i Sverige

Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten

11.15 

Hur kan förslagen från den nationella kommissionen få genomslag på lokal och regional nivå?

Bikupor och efterföljande samtal med Jesper Ekberg, folkhälsochef i Region Jönköpings län, Margareta Forsberg, samordningschef Jämlikt Göteborg, Olle Lundberg, ordförande Nationell kommission för jämlik hälsa, Johan Carlson, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten. Samtalsledare är Jonas Frykman, SKL.

12.10 Lunch
13.10 

Soft skills for equal health in all policies

Marie Risbeck, Folkhälsomyndigheten och Elisabeth Skoog Garås, SKL

13.55 Kaffe
14.25

Vad är våra egna erfarenheter? Kan arbetet med ”soft skills” stärka arbetet för jämlik hälsa på lokal, regional och nationell nivå?

Gruppdiskussion

15.25

Mötesplats social hållbarhet – Vad händer härnäst?

Jonas Frykman, SKL och Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten

 15.30 Slut