SKL och Folkhälsomyndigheten har under hösten reviderat programförklaringen, så att den på ett tydligare sätt beskriver vad social hållbarhet innebär för oss och vad mötesplatsen vill åstadkomma.

Den uppdaterade programförklaringen kan du läsa här.