Den första dagen ägnades åt föreläsningar och seminarier på temat socialt hållbar framtid medan dag två till största delen gav deltagarna möjlighet att återkoppla och diskutera egna och andras viktiga frågor på samma tema. Engagemanget var stort och diskussionerna livliga och konstruktiva.

Vi arbetar nu med att sammanställa materialet från diskussioner och workshops samt att samla in de presentationer som hölls och räknar med att kunna lägga ut dem här på webbplatsen inom de närmsta dagarna.

Kategori: Mötesplatsnyhet