Under konferensen får du ta del av exempel på verksamheter och insatser som bidrar till social hållbarhet och minskning av hälsoklyftorna i linje med de globala målen i Agenda 2030. Du kommer också att ges tillfälle till dialog och erfarenhetsutbyten med kolleger från olika verksamheter i kommuner, landsting/regioner, myndigheter och organisationer

Ur programmet:

  • Katrin Sjögren, lantråd i Ålands landskapsregering berättar hur Åland använt Agenda 2030 i sin strategiska ledning och planering
  • Pascal Tshibanda, kommundirektör i Vänersborg ger sina erfarenheter på vad som är viktigt i ledarskapet för en socialt hållbar utveckling.
  • Bi Puranen, Institutet för Framtidsstudier utgår från World Values Survey för att behandla begreppen tillit, trygghet och tolerans.
  • Hannes Sjöblad, Chief Disruption Officer på innovationshuset Epicenter Stockholm blickar framåt. Vad innebär den accelererande teknikutvecklingen - och vad väntar oss runt hörnet?

Konferensen vänder sig främst till beslutsfattare och tjänstepersoner med strategisk funktion.

Läs mer och anmäl dig!