Välkommen till Mötesplats social hållbarhets nästa konferens den 17–18 september 2018 i Uppsala.

Under två dagar får du ta del av exempel på verksamheter och insatser som bidrar till social hållbarhet och minskning av hälsoklyftorna i linje med de globala målen i Agenda 2030. Du kommer också att ges tillfälle till dialog och erfarenhetsutbyten med kolleger från olika verksamheter i kommuner, landsting/regioner, myndigheter och organisationer.

Konferensen vänder sig främst till beslutsfattare och tjänstemän med strategisk funktion.

Läs mer om den innehållsrika konferensen och anmäl dig!