Uppsala konsert & kongressUppsala konsert & kongress

Anmälan är nu öppen till Mötesplats social hållbarhets konferens den 17 - 18 september 2018 på Uppsala Konsert & Kongress!

Under två dagar får du ta del av exempel på verksamheter och insatser som bidrar till social hållbarhet och minskning av hälsoklyftorna i linje med de globala målen i Agenda 2030. Du kommer också att ges tillfälle till dialog och erfarenhetsutbyten med kolleger från olika verksamheter i kommuner, landsting/regioner, myndigheter och organisationer.

Läs mer om den innehållsrika konferensen och anmäl dig!