Datum:
17 maj - 18 maj
Plats:
Gothia Towers
Ort:
Göteborg

Under två dagar träffas vi som har stort intresse och engagemang inom hållbar utveckling. Vi diskuterar Agenda 2030 och hur de globala hållbarhetsmålen kan bidra till att stärka en socialt hållbar samhällsutveckling i hela Sverige. Här behövs insatser både på nationell, regional och lokal nivå.

Viktiga frågeställning som kommer att belysas är:

 • Vilka är de största utmaningarna och hur ska dessa hanteras?
 • Hur kan samhället utvecklas på ett sätt där människors grundläggande rättigheter säkerställs och hälsoskillnader minskar?
 • Vilken roll spelar olika samhällsaktörer när det gäller att ta sig an dessa utmaningar?

Medverkar gör statssekreterare Maja Fjaestad, som berättar om regeringens arbete med Agenda 2030, och Olle Lundberg, ordförande i Kommissionen för jämlik hälsa, som berättar om kommissionens arbete. Dessutom medverkar flera representanter från kommuner, landsting, regioner, statliga myndigheter, näringslivet, civilsamhällets organisationer och akademin.

Flera seminarier och workshops kommer att genomföras inom olika områden som berör Agenda 2030 och med särskilt fokus på social hållbarhet.

Läs mer om målen och Sveriges arbete med Agenda 2030

Målgrupp

Förtroendevalda, tjänstepersoner och andra verksamma inom offentlig sektor, civilsamhällets organisationer, näringslivet och akademin med särskilt intresse för Agenda 2030 och social hållbarhet.

Program

Tisdagen den 17 maj

 • 09.30 – 10.30 Kaffe och registrering
 • 10.30 – 10.40 Välkommen till Mötesplats social hållbarhet
  Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten, Helén Nymansson Lundkvist, sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting
 • 10.40 – 10.55 Inledning
  Kristina Jonäng (c), Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen och, Marina Johansson (s), kommunstyrelsen och ordförande i Social resursnämnd i Göteborg stad
 • 10.55 – 11.05 Moderatorn har ordet
  Karin Klingenstierna, moderator
 • 11.05 – 11.35 Agenda 2030: Globala mål för hållbar utveckling
  Joachim Beijmo, kommunikationschef Sida
 • 11.35 – 12.00 Regeringens arbete med Agenda 2030
  Maja Fjaestad, statssekreterare
 • 12.00 – 13.00 Lunch
 • 13.00 – 14.00 Parallella seminarier Del 1
 • 14.00 – 14.30 Kaffe
 • 14.30 – 15.30 Parallella seminarier Del 2
 • 15.30 – 15.45 Paus
 • 15.45 – 17.00 Paneldiskussion: Nya hållbarhetsmål visar vägen?
  Medverkar gör Johanna Giorgi, hållbarhetsexpert Tillväxtverket, Hillevi Engström, kommundirektör Upplands Väsby kommun, Therese Berg, strateg för social hållbarhet på Riksbyggen, Johanna Sandahl, ordf. i Naturskyddsföreningen, Peter Allebeck, huvudsekreterare, Forte och Emil Broberg, 3:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting
 • 17.00 Avslutning
 • 18.15 Middag inklusive besök vid utställning på Världskulturmuseet

Onsdagen den 18 maj

 • 09.00 – 09.20 Minskade hälsoskillnader. En del av Agenda 2030?
  Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten
  Hans Karlsson, avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting
 • 09.20 – 09.50 Arbetet för minskade hälsoskillnader i Göteborg och Västra
  Götaland
  Margareta Forsberg, verksamhetschef Göteborg stad
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef Västra Götalandsregionen
 • 09.50 – 10.20 Nationell kommission för jämlik hälsa – arbetet så långt
  Olle Lundberg, ordförande i nationell kommission för jämlik hälsa
 • 10.20 – 11.00 Paneldiskussion: Minskade hälsoskillnader. En del av Agenda 2030?
  Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten, Hans Karlsson, avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting, Margareta Forsberg, verksamhetschef Göteborg stad, Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef Västra Götalandsregionen, Olle Lundberg ordförande i nationell kommission för jämlik hälsa, Peter Mattsson, idrottschef på Riksidrottsförbundet
 • 11.00 – 11.10 Inför parallella workshoppar – Så utvecklar vi arbetet med social hållbarhet
  Jonas Frykman, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting
  Pia Lindeskog, sakkunnig Folkhälsomyndigheten
 • 11.10 – 11.15 Paus
 • 11.15 – 12.15 Parallella seminarier och workshops Del 3
 • 12.15 – 13.15 Lunch
 • 13.15 – 14.15 Parallella seminarier och workshops Del 4
 • 14.15 – 14.45 Kaffe
 • 14.45 – 15.15 Agenda 2030! Ett sammanhållet arbete för ett hållbart samhälle
  Karl-Henrik Robèrt, professor Blekinge Tekniska Högskola
 • 15.15 – 15.45 Agenda 2030! Utmaningar och framgångsfaktorer
  Diskussion med Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells, Jenny Jansson Pearce, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter, Albert Edman, utvecklingsstrateg, Umeå kommun
 • 15.45 – 16.00 Avslutande kommentarer
  Jonas Frykman, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting
  Pia Lindeskog, sakkunnig Folkhälsomyndigheten
 • 16.00 Slut

Relaterade dokument

Deltagarlista för konferensen (PDF, 166 kB)

Karta över Gothia Towers (PDF, 153 kB)