Uppdaterad 1 november 2018

Tack för välbesökt konferens i Uppsala

Konferensen " Att leda och styra i samverkan – för ett socialt hållbart Sverige 2030" samlade över 400 deltagare i Uppsala.

Det var främst strateger, utredare, verksamhetsutvecklare och förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner bland besökarna. Stort tack till alla er som kom och gjorde en viktig konferens möjlig.