Program med dokumentation av presentationerna

Tisdagen den 17 maj

 • 10.30 – 10.40 Välkommen till Mötesplats social hållbarhet (PDF, 8,6 MB)
  Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten, Helén Nymansson Lundkvist, sektionschef Sveriges Kommuner och Landsting
 • 10.40 – 10.55 Inledning (PDF, 745 kB)
  Kristina Jonäng (c), Regionstyrelsen, Västra Götalandsregionen och, Marina Johansson (s), ledamot i kommunstyrelsen och ordförande i Social resursnämnd i Göteborg stad
 • 10.55 – 11.05 Moderatorn har ordet
  Karin Klingenstierna, moderator
 • 11.05 – 11.35 Agenda 2030: Globala mål för hållbar utveckling (PDF, 427 kB)
  Joachim Beijmo, kommunikationschef Sida
  Länk till FN:s statistikkommission och de föreslagna indikatorerna för att följa upp Globala målen
 • 11.35 – 12.00 Regeringens arbete med Agenda 2030
  Maja Fjaestad, statssekreterare
 • 13.00 – 14.00 Parallella seminarier Del 1
 • 14.30 – 15.30 Parallella seminarier Del 2
 • 15.45 – 17.00 Paneldiskussion: Nya hållbarhetsmål visar vägen?
  Medverkar gör Johanna Giorgi, hållbarhetsexpert Tillväxtverket, Hillevi Engström, kommundirektör Upplands Väsby kommun, Therese Berg, strateg för social hållbarhet på Riksbyggen, Johanna Sandahl, ordf. i Naturskyddsföreningen, Peter Allebeck, huvudsekreterare, Forte och Emil Broberg, 3:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting
 • 17.00 Avslutning
 • 18.15 Middag inklusive besök vid utställning på Världskulturmuseet

Onsdagen den 18 maj

 • 09.00 – 09.20 Minskade hälsoskillnader. En del av Agenda 2030?
  Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten (PDF, 741 kB)
  Hans Karlsson, avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting (PDF, 495 kB)
 • 09.20 – 09.50 Arbetet för minskade hälsoskillnader i Göteborg och Västra
  Götaland

  Margareta Forsberg, verksamhetschef Göteborg stad
  Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef Västra Götalandsregionen
 • 09.50 – 10.20 Nationell kommission för jämlik hälsa – arbetet så långt (PDF, 1,5 MB)
  Olle Lundberg, ordförande i nationell kommission för jämlik hälsa
 • 10.20 – 11.00 Paneldiskussion: Minskade hälsoskillnader. En del av Agenda 2030?
  Johan Carlson, generaldirektör Folkhälsomyndigheten, Hans Karlsson, avdelningschef Sveriges Kommuner och Landsting, Margareta Forsberg, verksamhetschef Göteborg stad, Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef Västra Götalandsregionen, Olle Lundberg ordförande i nationell kommission för jämlik hälsa, Peter Mattsson, idrottschef på Riksidrottsförbundet samt representant för näringslivet
 • 11.00 – 11.10 Inför parallella workshoppar – Så utvecklar vi arbetet med social hållbarhet
  Jonas Frykman, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting
  Pia Lindeskog, sakkunnig Folkhälsomyndigheten
 • 11.15 – 12.15 Parallella seminarier och workshops Del 3
 • 13.15 – 14.15 Parallella seminarier och workshops Del 4
 • 14.45 – 15.15 Agenda 2030! Ett sammanhållet arbete för ett hållbart samhälle (PDF, 3,9 MB)
  Karl-Henrik Robèrt, professor Blekinge Tekniska Högskola
 • 15.15 – 15.45 Agenda 2030! Utmaningar och framgångsfaktorer
  Diskussion med Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells, Jenny Jansson Pearce, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter, Albert Edman, utvecklingsstrateg, Umeå kommun
 • 15.45 – 16.00 Avslutande kommentarer
  Jonas Frykman, handläggare Sveriges Kommuner och Landsting
  Pia Lindeskog, sakkunnig Folkhälsomyndigheten