Program 27 maj

Moderator Agneta Nordin

10:00 Välkommen till Mötesplats social hållbarhet
Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten och Ulrika Johansson, Sveriges Kommuner och Landsting

10:15 Ett socialt hållbart Malmö
Katrin Stjernfeldt Jammeh, Malmö stad

10:35 Regeringens arbete för att minska hälsoklyftorna
Gabriel Wikström, Folkhälsominister

11:00 Innanförskap och utanförskap
Mikael Stigendal, Malmö högskola

11:20 Delaktighet och jämlikt inflytande - Demokratiutredningen
Daniel Lindvall, Demokratiutredningen

11:35 Panelsamtal: Social hållbarhet för alla?
Daniel Lindvall, Demokratiutredningen
Inger Ashing, Rädda barnen
Mikael Stigendal, Malmö högskola
Karin Rågsjö (v), ledamot av Riksdagens socialutskott
Cecilia Widegren (m), ledamot av Riksdagens socialutskott

12:15 Lunch

13:15 Hur stärker vi den sociala sammanhållningen? - parallella seminarier

 • A1. Demokratiutredningen (lokal Live 4)
 • A2. Social hållbarhet i styrning och ledning (lokal Live 12)
 • A4. Mänskliga rättigheter i praktiken (lokal Live 5)
 • A5. Kultur och social hållbarhet (lokal Live 6)
 • A6. Idrott och social hållbarhet (lokal Live 8)

14:25 Paus

14:30 Hur stärker vi den sociala sammanhållningen? - parallella seminarier

 • B1. Demokratiutredningen (lokal Live 4
 • B2. Social hållbarhet i styrning och ledning (lokal Live 12)
 • B3. Medborgarbudget för social hållbar utveckling (lokal Live 3)
 • B4. Mänskliga rättigheter i praktiken (lokal Live 5)
 • B5. Kultur och social hållbarhet (lokal Live 6)
 • B6. Idrott och social hållbarhet (lokal Live 8)
 • B7. Religion och social hållbarhet (lokal Live 10)

15:40 Kaffe

16.10 Mötesplats social hållbarhet. En programförklaring
Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting och Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten

16:30 Avslutning

16:30 Tid för möten med nätverk etc.
(går att boka in rum) och möten inom arbetsplatser.

18:00 Middag på Boulebar – mat, mingel och boulespel för den som vill
Mötesplats social hållbarhet fortsätter på Boulebar, Drottningtorget 8. Inga förkunskaper av boulespel krävs. Anmälan görs vid anmälan till konferensen.


Program 28 maj

Moderator Agneta Nordin

08:45 Välkommen tillbaka

09:00 Regional utvecklingsstrategi för social hållbarhet i Region Skåne
Daniel Persson, Region Skåne

09:15 Mötesplats social hållbarhet - Så går vi vidare
Introduktion till workshop
Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting och Pia Lindeskog Folkhälsomyndigheten

09:25 Kaffe

09:50 Hur utvecklar vi arbetet för social hållbarhet? - parallella workshoppar

 • C1. Mät och förstå din samtid och framtid (lokal Live 12)
 • C2. Näringslivets roll för social hållbarhet (lokal Live 4)
 • C3. Global till lokalt. Det hänger ihop! (lokal Live 8)
 • C4. Nationellt kunskapsstöd (lokal Live 10)
 • C5. Kunskap till handling (lokal Live 5)
 • C6. Idéburen sektors roll for social hållbarhet (lokal Live 6)
 • C7. Kommunicera social hållbarhet (lokal Live 3)

11:00 Paus

11:05 Summering av workshop i plenum – Frågestund

11:55 Lunch

12:55 Skillnader i hälsa – en lägesrapport
Patrik Nylander, Folkhälsomyndigheten

13:10 Erfarenheter från Östgötakommissionen
Annika Larsson, Region Östergötland

13:20 Paus

13:25 Hur minskar vi skillnader i hälsa? - parallella seminarier

 • D1. Sociala innovationer för minskade skillnader i hälsa (lokal Live 3)
 • D2. Rätten till hälsa (lokal Live 4)
 • D3. Den nationella folkhälsopolitiken som drivkraft (lokal Live 5)
 • D4. Goda uppväxtvillkor (lokal Live 6)
 • D5. Jämlik och hälsofrämjande samhällsplanering (lokal Live 12)
 • D6. Vårdens betydelse för minskade skillnader i hälsa (lokal Live 8)
 • D7. Arbete och hälsa (lokal Live 10)

13:20 Paus

13:25 Hur minskar vi skillnader i hälsa? - parallella dialogseminarier

 • D1. Sociala innovationer för minskade skillnader i hälsa (lokal Live 3)
 • D2. Rätten till hälsa (lokal Live 4)
 • D3. Den nationella folkhälsopolitiken som drivkraft (lokal Live 5)
 • D4. Goda uppväxtvillkor (lokal Live 6)
 • D5. Jämlik och hälsofrämjande samhällsplanering (lokal Live 12)
 • D6. Vårdens betydelse för minskade skillnader i hälsa (lokal Live 8)
 • D7. Arbete och hälsa (lokal Live 10)

14:25 Kaffe

14:55 Panelsamtal: Hur minskar vi skillnader i hälsa?
Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten
Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting
Anna Holmberg, Malmö högskola
Jesper Ekberg, Region Jönköpings län
Eva Renhammar, Malmö stad

15:55 Avslutning
Jonas Frykman Sveriges Kommuner och Landsting och Pia Lindeskog Folkhälsomyndigheten

16:00 SLUT