Uppdaterad 16 april 2020

Nytt datum för nationell konferens: 20-21 januari 2021

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner har beslutat att ställa in den nationella konferensen som skulle hållits den 12-13 maj .

Nytt datum blir den 20-21 januari 2021 i Örebro. Mer info kommer på denna plats efter sommaren.