Rapporten visar bland annat att de sociala skillnaderna har ökat på båda sidor sundet gällande:

  • självskattad hälsa
  • sömnbrist
  • övervikt och fetma
  • stillasittande fritid
  • ekonomisk stress

Läs hela Folkhälsorapport 2015 Skåne och Själland - mer information om rapporten samt nedladdning