Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag fördelat medel i form av statsbidrag till fyra nationella stödlinjer. Det är webb- och telefontjänster för råd och stöd till personer som upplever problem med alkohol, tobak eller spel.

Dessa stödlinjer drivs nu samtliga av SLSO, i och med att Stödlinjen för spelare och anhöriga och Alkoholhjälpen har överlåtits.

Kategori: Omvärldsbevakning