Konferensen kommer att närmare belysa frågor som handlar om tillit, förtroende och social sammanhållning.

Information inom sker fortlöpande. Anmälan öppnar i mars i kalendern.

Kategori: Mötesplatsnyhet