Företag, fackföreningar, civilsamhällsorganisationer och andra intressenter kommer att bjudas in till dialogmöten i Göteborg, Malmö och Stockholm under mars månad. Handlingsplanen ska vara tydlig med att regeringen förväntar sig att alla svenska företag respekterar mänskliga rättigheter i all sin verksamhet såväl i Sverige som utomlands.

Läs debattartikeln: Så ska handeln bli mer rättvis

Kategori: Omvärldsbevakning