Den 18 mars hålls ett seminarium på Folkhälsomyndigheten i Solna där bland annat Ilona Kickbusch som är världsledande inom global folkhälsoforskning deltar. WHO:s policyramverk Hälsa 2020 kommer att presenteras närmare och diskuteras utifrån en lokal och regional nivå. EU-myndigheten, Fundamental Rights Agency (FRA), lanserar ett verktyg för mänskliga rättigheter, "Making Rights Real" och exempel på hur europeiska ramverk för mänskliga rättigheter hänger samman med lokal och regional nivå kommer att presenteras.

Målgruppen seminariet vänder sig främst till är förtroendevald, tjänsteman eller verksam inom social hållbarhet i offentlig sektor, idéburen sektor, branschorganisationer näringsliv och högskola/universitet.

Program och anmälan

Information och anmälan till Globalt till lokalt - Det hänger ihop!
Anmälningstiden gick ut den 12 mars.

Läs programmet för seminariet här (PDF-dokument, 143 kB)

Kategori: Mötesplatsnyhet