Med utgångspunkt i dessa arbeten ska studien bidra till att stödja förutsättningar för fler organisationer att agera för att stärka social hållbarhet och minska skillnader i hälsa.

Studien beräknas vara klar i maj 2015.

Kategori: Mötesplatsnyhet