Men det kommer att ta 3-5 år. Miljonprogrammen i Malmö och Stockholm kan vara exempel på en stor marknad för sociala obligationer.

Källa: MiljöRapporten 26 januari 2015

Kategori: Omvärldsbevakning